αισθητική επέμβαση των βλεφάρων
19 Şubat 2020
ΓΕΝΗΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
19 Şubat 2020

Η ανύψωση των φρυδιών μπορεί να πραγματοποιηθεί με χειρουργική επέμβαση ή με μεθόδους τα οποία δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση. Και οι δύο διαδικασίες έχουν πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Οι χειρουργικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τον ιμάντα φρυδιών, τον κλασικό ανελκυστήρα φρυδιών και τον ενδοσκοπικό ανελκυστήρα φρυδιών. Οι μη χειρουργικές μέθοδοι περιλαμβάνουν το botox και το υπερηχογράφημα.